دوره آموزشی بازی های کلاسی یخ شکن

200 هزار تومان!

99 هزار تومان فقط تا روز جمعه !

برای خرید این دوره فرم زیر را تکمیل کنید:

یخ شکن چیست؟

 فعالیت هایی مانند بازی ها که معلم می تواند برای اهداف گوناگونی در کلاس درس خود به صورت حضوری یا مجازی انجام دهد مانند:

+ روش تدریس جدید

+ مرور درس های قبلی

+ ارزشیابی متفاوت

+آموزش مهارت های زندگی و اهداف بسیار دیگر.

یخ شکن ها با وجود سادگی برای دانش آموزان بسیار جذاب هستند و آنها را به کمک بازی درگیر آموزش و یادگیری می کند.

در مینی دوره حاضر ما برای شما معلمان عزیز و علاقه مند به پیشرفت و مدیریت کلاس موارد زیر رو آماده کردیم:
یک کتابچه شامل 34 بازی آموزشی مختلف
و یک فیلم آموزشی 2 ساعته

برای تهیه سریع تر این دوره میتوانید مبلغ 200 هزار تومان را به شماره زیر واریز :

6063731134109850

بانک مهر نسیم طبسی