چرا گیمیفیکیشن برای تبدیل مدرسه شما

به یک مدرسه برند مهم است؟

می‌توان گفت اگر دانش آموزان همواره از انگیزه برخوردار باشند، معلمان هم دیگر مشکلی نخواهند داشت. انگیزه، کلید تدریس درست و به جریان افتادن روند یادگیری در کلاس درس است. به همین دلیل، یادگیری مبتنی بر بازی، بسیار مؤثر است، زیرا بازی‌ها به طور طبیعی، در افراد انگیزه ایجاد کرده و آنها را درگیر می‌کند. به علاوه، بازی‌ها، شرایطی را فراهم می‌کنند که می‌توان آن را «فاصله گرفتن از آموزش سنتی» توصیف کرد. همچنین بازی‌ها امکان رقابت در میان دانش آموزان را به وجود می‌آورند که همین مساله، سطح انگیزه را در کلاس درس افزایش می‌دهد. معلمان می‌توانند درباره نوع رقابت تصمیم بگیرند و با ایجاد تیم‌های پشتیبان، سطح استرس را در میان دانش آموزان کاهش دهند.

با اپلیکیشن دانوش


 مدرسه و کلاس خود را

 

متمایز کنید

تنها سیستم مبتنی بر گیمیفیکیشن

در آموزش کشور

مدیریت راحت کلاس

افزایش انگیزه دانش آموزان

ارتقاء جایگاه مدرسه

بازی اختصاصی مدرسه خودت رو بساز!

مشاوره رایگان