وبینار نیمکت مرور سال گذشته با بازی

وبینار نیمکت

وبینار نیمکت با موضوع مرور درس های گذشته با بازی
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه دوم

وبینار نیمکت

هوش چندگانه در آموزش
مدرس:

وبینار نیمکت جلسه اول

وبینار نیمکت

گیمیفیکیشن در آموزش
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه چهارم

وبینار نیمکت

بررسی کتاب طرز فکر
مدرس:

وبینار نیمکت

پرورش انگیزه های درونی به کمک گیمیفیکیشن
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت گیمیفای کردن کلاس درس

وبینار نیمکت

گیمیفای کردن کلاس آنلاین
مدرس: مهندس نوید طبسی

دانوش

آکادمی دانوش، بخشی از مجموعه بزرگ دایاموز می‌باشد که با هدف ارتقای توانمندی‌های معلمان با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تاثیر آن بر یادگیری ایجاد شده است.

محصولات

مینی دوره نه تنبیه نه تشویق

دوره اصول گیمیفیکیشن در آموزش

دوره اتاق فرار آموزشی

دوره معلم خلاق

راه های تماس