وبینار نیمکت مرور سال گذشته با بازی

وبینار نیمکت

وبینار نیمکت با موضوع مرور درس های گذشته با بازی
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه دوم

وبینار نیمکت

هوش چندگانه در آموزش
مدرس:

وبینار نیمکت جلسه اول

وبینار نیمکت

گیمیفیکیشن در آموزش
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت جلسه چهارم

وبینار نیمکت

بررسی کتاب طرز فکر
مدرس:

وبینار نیمکت

پرورش انگیزه های درونی به کمک گیمیفیکیشن
مدرس: مهندس نوید طبسی

وبینار نیمکت گیمیفای کردن کلاس درس

وبینار نیمکت

گیمیفای کردن کلاس آنلاین
مدرس: مهندس نوید طبسی

دانوش

آکادمی دانوش، بخشی از مجموعه بزرگ دایاموز می‌باشد که با هدف ارتقای توانمندی‌های معلمان با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تاثیر آن بر یادگیری ایجاد شده است.

محصولات

مینی دوره نه تنبیه نه تشویق

دوره اصول گیمیفیکیشن در آموزش

دوره اتاق فرار آموزشی

دوره معلم خلاق

راه های تماس

مشاوره رایگان