0 از 0 رأی

30,000 تومان

معلم عاشق یادگیری و استفاده از تکنیک های بازی در کلاس درس است و برایش غیرممکنی وجود ندارد!

ناموجود

وبینار پرورش انگیزه های درونی (نه تنبیه نه تشویق)

جامعه ما با وضعیت پیچیده ای رو به روست. این روزها با صدای بلند از افت بهره وری در محیط های کاری، بحران مدارس، و انحرف فرزاندانمان از ارزش های اخلاقی شکایت می کنیم. اما راهکارهای ما برای حل این معضلات (برنامه های تشویقی در محیط کار، نمره و جایزه در مدرسه، و پاداش و خوراکی در خانه) دقیقا همان عواملی هستند که خود در ایجاد این بحران ها نقش دارند. جامعه ما پیرو پرو پا قرص رفتار گرایی اسکینر است و نمی تواند از جعبه ای که با دریافت پاداش وارد آن شده است راهی به بیرون پیدا کند.


مدرس دوره:

  • مهندس نوید طبسی مدرس دوره های گیمیفیکیشن

این کتاب شامل ۱۲ فصل است که شش فصل نخست آن مباحث اصلی در مخالفت با رفتارگرایی کاربردی آورده شده است.

بخش دوم کتاب تاثیر منفی پاداش و راه حل های جایگزین آن را در ارتباط با عملکرد، یادگیری و رفتار دانش آموزان در محیط خانه بررسی می کند.