نوید طبسی
 

گیمیفیکیشن در آموزش

یادگیری با استفاده از بازی در حال حاضر به طور گسترده به عنوان بخشی حیاتی...
1847 بازدید 1400/07/12 0
 

نیمکت یک

اولین نیمکت رو با گفتن این واقعیت شروع کردیم که “ما آدما نزدیک 95 درصد...
1402 بازدید 1400/06/25 0